The Ritz-Carlton, Millenia Singapore Singapore
A:
B: The Ritz-Carlton, Millenia Singapore Singapore

See on Google Maps